خانه هایی که به تازگی اضافه شده اند برای فروش

خانه های اجاره ای اخیرا اضافه شده است

اجاره ای واحداپارتمان اجاره در مرکز گیرنه, گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£650 / ماه

اجاره ای دفترکار اجاره در مرکز گیرنه, گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£1,500 / ماه

اجاره ای مغازه اجاره در کاراوگلان اوغلو, گیرنه کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس

£2,500 / ماه

اجاره ای ویلا اجاره باباغچه, 200 متر مربع در کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس

£2,500 / ماه

اجاره ای انبار اجاره, 1000 متر مربع در کاراوگلان اوغلو, قبرس کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس

£5,000 / ماه

به تازگی اضافه شده زمین برای فروش

خرید زمین فروشی در چاتال کوی, گیرنه چاتال کوی, گیرنه, قبرس

£300,000