اعلامیه ها خانه اجاره در گیرنه قبرس

اجاره ای واحداپارتمان اجاره در مرکز گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£1,200 / ماه

اجاره ای پنت هاوس اجاره با آسانسور در مرکز گیرنه, گیرنه مرکز گیرنه, قبرس

£1,200 / ماه

اجاره ای واحداپارتمان اجاره در مرکز گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£450 / ماه

اجاره ای واحداپارتمان اجاره با آسانسور در مرکز گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£550 / ماه

اجاره ای واحداپارتمان اجاره در مرکز گیرنه, گیرنه, قبرس مرکز گیرنه, قبرس

£550 / ماه

اجاره ای ویلا اجاره باباغچه, 200 متر مربع در کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس کاراوگلان اوغلو, گیرنه, قبرس

£2,500 / ماه

اجاره ای واحداپارتمان اجاره در شمال گیرنه, گیرنه شمال گیرنه, قبرس

£700 / ماه